Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je pridruženi partner v projektu EUYOU, ki je pilotni projekt konzorcija slovenskih organizacij, ki je namenjen ozaveščanju in svetovanju o državljanskih pravicah mobilnih državljanov in državljank EU ter vključevanju teh v lokalne demokratične skupnosti. Izvajajo ga Mreža MaMa, IPM inštitut in IPM Komunikacije v okviru programa Rights, Equality and Citizenship, ki ga financira Evropska komisija.

MCDD je v sklopu projekta doslej izvedel spoznavno srečanje, ki je potekalo preko aplikacije Zoom, nato pa medkulturni večer, ki je potekal v živo. Na slednjem se je s strani EU državljanke predstavila poljska kultura, kulinarika in delile so se izkušnje pri uveljavljanju pravic EU državljanov in državljank v Sloveniji. Mladi so zaključili, da imajo večkrat težave pri uveljavljanju svojih pravic v Sloveniji. Opozorili so tudi na neprimeren odnos, ki ga imajo nekateri uslužbenci oziroma uslužbenke v javnih institucijah. Kljub temu so zaključili: »Slovenija je čudovita država. Živeti tu je res super.«