Digitalna svetovalna točka

Če ste mobilni državljan EU v Sloveniji, ali slovenski državljan, ki načrtuje daljši odhod (študij ali delo) v drugo državo EU, se lahko obrnete na našo ekipo za brezplačno svetovanje
preko našega digitalnega svetovalnega mesta.