Predstavitev projekta EUYOU/ Presentation of the EUYOU project- MCC

Celjski mladinski center vabi, da se pridružite k prvemu dogodku v okviru projekta EUYOU.
Vsi udeleženci se bodo spoznali, izvedeli več o projektu, razpravljali o pravicah mobilnih državljanov EU v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami EU in dobili več informacij za prihodnje dogodke.
Spletni dogodek se bo odvijal preko aplikacije Zoom. Na dogodek se lahko prijavite na naslovu senta.jevsenak@mc-celje.si, kjer boste dobili potrditveno kodo za online srečanje.
ČASOVNICA:
10:00 – 10:30: Uvodni pozdrav, predstavitve udeležencev
10:30 – 11:00: Predstavitev projekta in aktivnosti
11:00 – 11:45: Predstavitev koncepta EU državljanstva, koncepta EU mobilnosti in spletne platforme EUYOU
11:45 – 12:15: razprava z udeleženci, Q&A
12:15 – 12:45: evalvacija; navodila za dogodek II
***
Celjski mladinski center invites you to join the first event within the EUYOU project.
All participants will get to know each other, learn more about the project, discuss the rights of mobile EU citizens in Slovenia compared to other EU countries and get more information for future events.
The online event will take place via the Zoom app. You can register for the event on e-mail senta.jevsenak@mc-celje.si, where you will receive a confirmation code for the online meeting.
TIMELINE:
10:00 – 10:30: Introductory greeting, presentations of participants
10:30 – 11:00: Presentation of the project and activities
11:00 – 11:45: Presentation of the concept of EU citizenship, the concept of EU mobility and the EUYOU online platform
11:45 – 12:15: discussion with participants, Q&A
12:15 – 12:45: evaluation; instructions for event II

Date

Oct 05 2020
Expired!
Mladinski center Celje

Organizer

Mladinski center Celje
Phone
(03) 490 87 40
Email
info@mc-celje.si
Website
https://www.mc-celje.si/

Other Organizers

IPM Inštitut
IPM Inštitut
Website
https://ipm-institut.si/
Mreža MaMa
Mreža MaMa
Website
https://www.mreza-mama.si/

Recent Comments