Getting to know each other – CMK

EUYOU je pilotni projekt konzorcija slovenskih organizacij, namenjen ozaveščanju in svetovanju o državljanskih pravicah mobilnih državljanov EU ter vključevanju mobilnih državljanov EU v lokalne demokratične skupnosti.
*Mobilni državljani EU so vsi tisti državljani članic EU27, ki bivajo ali delajo v državi EU, ki ni njihova matična država.
Projekt se bo odvijal v obliki srečanj (v štirih sklopih) preko aplikacije zoom (povezava v kratkem).
̌ : ./
Prvo srečanje je namenjeno druženju in spoznavanju!
Komu je projekt namenjen?
– Vsem mladim *mobilnim državljanom EU, ki bivate, delujete ali študirate v Sloveniji npr. kot ESE prostovoljci, Erasmus+ študenti, opravljate kakršnokoli delo v državi,…
– Vsem mladim Slovencem, ki se odpravljate ali odločate za študij, prostovoljstvo ali delo v tujini
– Vsem mladim *mobilnim državljanom EU, ki želite po končani praksi/študiju/delu v Sloveniji ostati v državi in poiskati nove priložnosti, ki bodo to omogočile.
Kaj bo dogajalo?
Odprli bomo prostor za izmenjavo izkušenj in dogodivščin, na eni strani mobilnih državljanov EU v Sloveniji in na drugi strani Slovencev, ki razmišljajo o odhodu v tujino.
Poskrbeli bomo za prenos informacij glede pravic, ki jih imate kot *mobilni državljani EU (si vedel/a, da…).
Skupaj bomo raziskali različne možnosti in priložnosti za udejstvovanje, delo, študij,… v Sloveniji in tujini.
Na zadnjih dveh dogodkih te bomo povabili k podajanju predlogov za izboljšanje pravic mladih mobilnih Evropejcev, gost bo tudi lokalni politični odločevalec. V sklopu projekta EUYOU pa bomo poskrbeli, da gredo vsi podani predlogi naprej na evropsko odločevalsko raven.
Kaj pridobiš?
– nove informacije glede priložnosti za delo, študij in prostovoljstvo v tujini
– nove informacije glede pravic mobilnih EU državljanov
– nova poznanstva, ki bodo ostala tudi po štirih dogodkih
– moč podajanja predlogov o pravicah mladih v EU
– potrdilo o udeležbi na vseslovenskem projektu EUYOU in soustvarjanju štirih dogodkov
________________________________________________
EUYOU is a pilot project of a consortium of Slovenian organizations, aimed at raising awareness and advising on the civil rights of mobile EU citizens and the integration of mobile EU citizens in local democratic communities.
* Mobile EU citizens are all EU27 nationals residing or working in an EU country other than their home country.
The project is going to unfold in four meetings on the Zoom platform (link incoming).
: ./
The first meeting is reserved for meeting each other and socialising!
Who is this for?
– all young people who live, work, volunteer or study in Slovenia
– all young people who are on their way to work, study or volunteer abroad (in the EU)
– all young people who seek new opportunities after study/work/volunteering in Slovenia or EU
What’s up?
We are opening a place where young people from Slovenia, who seek to study abroad and mobile EU citizens, can exchange their experience.
We are going to deliver all the information about your rights as a mobile EU citizen.
Together, we are going to explore various options and possibilities about work and studies in Slovenia and abroad.
As a part of the last two events we are going to invite you to make some suggestions about improving rights for young mobile Europeans. A local political decision maker will also be joining us. As a part of the EUYOU project we will make sure that all the suggestions will get reviewed by the european decision making board.
What’s to gain?
– New information about opportunities for jobs, studies and volunteer work abroad.
– New friendships that will last much longer than just four events!
– The power of making suggestions about the rights of young population in the EU.
– A certificate of participating in the project EUYOU and co-creating the four events, which serves as a reference.

Date

Oct 07 2020
Expired!

Time

17:00 - 20:00
Center mladih Koper

Organizer

Center mladih Koper
Phone
+38651 393 670
Email
info@mladi-smo.si
Website
https://www.facebook.com/CenterMladihKoper/

Recent Comments